Báo cáo cập nhật cổ phiếu Bourbon Tây Ninh – VCBS

SBT là một trong những doanh nghiệp mía đường khá lớn và có thương hiệu tại thị trường nội địa. Công ty sở hữu nhà máy ép mía hiện đại với vùng nguyên liệu tự chủ hoàn toàn lên đến 15.000 ha. Hiện nay, 90% doanh thu của SBT đến từ mảng bán buôn, cung cấp đường nguyên liệu cho các doanh nghiệp thực phẩm lớn như Pepsico, Vinamilk… nên đầu ra khá ổn định. Do đó, mặc dù lợi nhuận sụt giảm mạnh trong 9T2012, nhưng VCBS nhận thấy bản chất doanh nghiệp vẫn hoạt động khá tốt, sức khỏe tài chính khá lảnh mạnh đặc biệt lịch sử chi trả cổ tức cao và ổn định (20%-30%). Hiện nay mức định giá của SBT với PE trailing là 4,5 và PB trailing là 1,07 đang cao hơn so với trung bình ngành (PE: 3,72; PB:0,96). Do đó VCBS khuyến nghị THEO DÕI với SBT.

Download : Tại đây

Advertisements