Phương Pháp Kinh Doanh Cổ phiếu của William J. O’Neil

Phương Pháp Kinh Doanh Cổ phiếu của William J. O’Neil

Xuất thân là một người môi giới chứng khóan, William J. O’Neil trở thành một nhà kinh doanh thành công tại Mỹ chiến lược kinh doanh chứng khoán CANSLIM khá nổi tiếng. Ông là người sáng lập tờ Investor’s Business Daily và viết nhiều sách nổi tiếng về đầu tư và kinh doanh cổ phiếu.

Trong bài này tác gỉa (LMC) ,dựa vào những tài liệu liệt kê bên dưới, đúc kết lại những phương pháo và kinh nghiệm đầu tư, thực chất là kinh doanh, của William J.O’Neil. Phần lớn những kinh nghiệm và lời khuyên của William J.O’Neil có thể áp dụng để kinh doanh cổ phiếuthành công tại thị trường chứng khóan Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Có một số điểm  tạm thời chưa thể  áp dụng. Do đó người đọc cần phải biết chọn lọc và áp dụng đúng để thành công. Continue reading

Advertisements

Phân tích kỹ thuật (HDO)

Phân tích kỹ thuật

Cổ phiếu HDO

Sau 1 tuần lưỡng lự với khối lượng khớp lệnh cao tại các mức giá thấp, 1 cây nến marubozu có thể xem như 1 tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy với khối lượng đột biến so với các ngày trước. Dãy bollinger thu hẹp ngụ ý giá sẽ có biến động mạnh, tín hiệu phân kì giữa giá và chỉ báo RSI(15) cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng là đáng tin cậy. Tuy nhiên kháng cự gần của đỉnh củ tại mức giá 6.5 cũng là điểm đáng ngại. MACD hướng lên cũng cho 1 tín hiệu khả quan


Kháng cự tiếp theo trùng với fibo 32% tại mức giá 8.1

Khuyến nghị mua khi giá vượt qua kháng cự tại mức giá 6.5. Mục tiêu giá 8.1

Download : File PDF