Dữ liệu lịch sử tổng hợp Amibroker

Dữ liệu lịch sử dùng để cập nhật cho Amibroker. Cách cập nhật dữ liệu cho amiboker đã giới thiệu ở bài viết trước, trang này chỉ tổng hợp dữ liệu đã cập nhật tại cafef cho các bạn download dể dàng hơn.

Dữ liệu ngày 15-8-2014

Dữ liệu ngày 23-7-2014

Dữ liệu ngày 16-7-2014

Dữ liệu ngày 15-7-2014

Dữ liệu ngày 11-7-2014

Dữ liệu ngày 10-7-2014

Vì đây là dữ liệu lịch sử nên chỉ cần download dữ liệu mới nhất là được. Chúc các bạn thành công.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s