Trái đắng để đời

Mặc dù nhận định giảm nhưng đến phút chót, mình lại buy. Kết quả…………… dính “xương” khi thị trường giảm đột ngột.
Lòng tham là cái mà nhà đầu tư cần kềm chế trong 1 thị trường ảm đạm vì chúng ta không hề biết nó sẽ xuống đến đâu nữa và khi mà các chỉ số không chung đường với nền kinh tế. Hãy thử tưởng tượng nền kt và thị trường chứng khoán có quan hệ mẫu tử với nhau ( cho dễ hình dung ) , cho dù “đứa con” có ham chơi , bay nhảy tung tăng đến đau đi nữa thì cuối cùng nó vẫn phải trở về với “mẹ” nó. Thị trường ck phải thể hiện những gì mà nền kt đang thể hiện vì nó dc hình thành dựa trên sự “khát vốn” của các doanh nghiệp. Nó định giá các doanh nghiệp và giá mà nó thể hiện, về mặt tương đối, sẽ giúp chúng ta biết được tình hình hiện tại của doanh nghiệp (hiển nhiên nếu muốn có độ chính xác cao thì cần 1 sự phân tích cơ bản cặn kẽ), mà doanh nghiệp lại là phần tử nhỏ nhất, quan trọng nhất cấu tạo nên nền kt. Vì vậy không có chuyện thị trường ck tăng trưởng bền vững khi nền kt đang bấp bênh và bản báo cáo tài chính u tối của các doanh nghiệp. Continue reading

Advertisements