Nhận định thị trường tuần 25-29/03/2013

Gần đây thị trường biến đọng mạnh, một số nhà đầu tư đã có lời lớn nhưng đừng để lòng tham làm mờ mắt bạn. Nền kinh tế vẫn chưa bước qua khỏi giai đoạn đen tối, thị trường chứng khoán vẫn là phong vũ biểu của nền kt, vẫn phản ánh những diễn biến của nó. theo quan điểm phiến diện cá nhân, mình cho rằng giá cp vẫn cao chỉ một số về gần giá trị thực của nó mà thôi

Phân tích gà con hi vọng sẽ là 1 tham khảo có ích cho các bạn

Continue reading

Advertisements