Báo cáo vĩ mô năm 2012 – VCBS

Download : tại đây

  • GDP cả năm tăng 5,03%, thấp hơn mức tăng 5,89% của năm 2011. Mức tăng thấp này có thể được lý giải bởi tổng cầu, bao gồm đầu tư và tiêu dùng, phục hồi yếu hơn mong đợi do (1) Mặc dù lãi suất giảm sau thời kỳ thắt chặt nhưng trong bối cảnh nợ xấu cao, lượng hàng tồn kho cao đã khiến cho hoạt động đầu tư tư nhân, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp; (2) Sự „đóng băng‟ của thị trường bất động sản cũng khiến cho giá trị tài sản ròng đi xuống kéo theo hiệu ứng cầu do tài sản giảm, và (3) Tăng trưởng dựa vào đầu tư công với tỷ lệ nợ công đã cao và hiệu quả đầu tư thấp không tạo đà cho sự tăng trưởng.

Continue reading

Advertisements

Báo cáo Kinh tế tài chính năm 2012 – Cafef

Download : tại đây

  • 2012-Năm của bầu cử và chuyển giao quyền lực
  • Các NHTW ồ ạt bơm tiền giải cứu nền kinh tế
  • Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất trong 13 năm
  • Các ngân hàng lớn vướng vòng lao lý, giảm nhân sự kỷ lục Continue reading