Phân tích kỹ thuật (HDO)

Phân tích kỹ thuật

Cổ phiếu HDO

Sau 1 tuần lưỡng lự với khối lượng khớp lệnh cao tại các mức giá thấp, 1 cây nến marubozu có thể xem như 1 tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy với khối lượng đột biến so với các ngày trước. Dãy bollinger thu hẹp ngụ ý giá sẽ có biến động mạnh, tín hiệu phân kì giữa giá và chỉ báo RSI(15) cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng là đáng tin cậy. Tuy nhiên kháng cự gần của đỉnh củ tại mức giá 6.5 cũng là điểm đáng ngại. MACD hướng lên cũng cho 1 tín hiệu khả quan


Kháng cự tiếp theo trùng với fibo 32% tại mức giá 8.1

Khuyến nghị mua khi giá vượt qua kháng cự tại mức giá 6.5. Mục tiêu giá 8.1

Download : File PDF

Advertisements

2 thoughts on “Phân tích kỹ thuật (HDO)

  1. Pingback: Phần mềm phân tích chứng khoán Amibroker 5.7 | Phân tích chứng khoán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s