Latest Post

Tăng lương tối thiểu: Lợi thì có lợi nhưng ……… “răng” không còn !

MicroeconomicVấn đề lương tối thiểu là một vấn đề khá nhức nhối trong xã hội từ trước đến nay. Và vừa rồi, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã thống nhất chọn phương án tăng lương tối thiểu vùng cho năm 2015 với mức tăng 15,1% tùy theo vùng để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét…Tăng lương tối thiểu có thể  giúp người lao động sống thoải mái hơn chăng ?  Việc tăng lương có lợi ích cho nền kinh tế  trong dài hạn không  ?  Thật ra câu trả  lời này đã được nghiên cứu từ  lâu qua hướng tiếp cận  kinh tế  vi mô, chỉ  tiếc là chưa được phổ  biến rộng rãi cho đại chúng và kết quả có lẽ không khả quan như đại đa số vẫn nghĩ. Continue reading